8/1/2008 9: 21: 15 AM
 
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 Banner5 Banner6 Banner7 Banner8 Banner9
  Tin tức & Sự kiện
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY
    

      Ngày 31/12/2010 vừa qua, Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thành lập đầu tiên.

      Đại hội đã bầu ra chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ đầu tiên của công ty.

      Đầu năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hodeco đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty mới.

     
  CÁC THÔNG TIN KHÁC
Online: 7 Lượt truy cập: 403439