8/1/2008 9: 21: 15 AM
 
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 Banner5 Banner6 Banner7 Banner8 Banner9
  Giới thiệu
Định hướng phát triển.

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO

 

            Trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi hình thức từ Xí nghiệp Công ty sang hình thức Công ty cổ phần, Ban chỉ đạo chuyển đổi đã tiến hành định hướng và xây dựng một cách công phu, mang tính cẩn trọng và căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, qua đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn và cả những triển vọng cũng như định hướng phát triển của Xí nghiệp trước đây và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hodeco hiện nay. Đây sẽ là cơ sở cho định hướng hoạt động của Công ty trong những năm đầu sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

 

1.    Ngành nghề kinh doanh:

       Đầu tư, xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp;

       Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp;

       Xây dựng các công trình giao thông;

       Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng.

 

2.    Mục tiêu và phương hướng phát triển SXKD giai đoạn 2011-2013 :

            Căn cứ vào sự đánh giá về tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành xây dựng và bất động sản trên địa bàn, Công ty xác định sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi có thế mạnh là xây lắp trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của lĩnh vực quản lý và thi công xây dựng vốn có.

a)   Về lĩnh vực xây lắp

            Đây vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong giai đoạn 3 năm sắp tới (2011 – 2013). Công ty xác định rằng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp sẽ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ cơ cấu doanh thu hàng năm của Công ty, cụ thể bằng những định hướng như sau:

§  Tăng cường công tác tham gia đấu thầu các công trình XDCB trong và ngoài địa bàn tỉnh.

§  Dựa trên ưu thế về nguồn tài chính ổn định sẵn có, Công ty sẽ tập trung mạnh và đột phá vào việc đầu tư cải tiến trang thiết bị và công nghệ thi công xây dựng hiện có cho ngang bằng trình độ với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, rút ngắn tiến độ và nâng cao chất lượng thi công các công trình xây dựng. Công ty sẽ tổ chức những chuyến tham quan, hợp tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm và chuyển giao những công nghệ, thiết bị thi công xây dựng mới cũng như áp dụng những vật liệu xây dựng mới và biện pháp thi công tiên tiến. Công ty sẽ thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến ngành xây dựng nhằm mục tiêu cập nhật các công nghệ xây dựng tiên tiến.

§  Phát triển nguồn nhân lực cho mảng thi công xây lắp : dựa trên lực lượng hiện có chủ yếu là đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp tại các công trường xây dựng, các đội thi công và đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có tay nghề, Công ty sẽ tiếp tục công tác đầu tư và phát triển theo chiều sâu trong việc huấn luyện, đào tạo. Công ty hướng tới mục tiêu ngày càng chuyên môn hóa sâu hơn nữa trong từng lĩnh vực thi công xây lắp cho cả cán bộ quản lý và các lực lượng công nhân có tay nghề. Công ty sẽ phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo với các trường Đại học, trường dạy nghề, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhân sự, bổ sung nhân lực cho Công ty từ nhân sự cấp cao đến những công nhân lành nghề.

§  Tăng cường kiểm soát công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại các công trường.

§  Nghiên cứu cải tiến hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao nhất.

 

b)   Mở rộng ngành nghề

            Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi và ngành nghề kinh doanh khác khi có điều kiện và hiệu quả dựa trên ưu thế sẵn có về nguồn lực, kinh nghiệm, thị trường và thương hiệu của công ty. Các ngành nghề dự kiến phát triển thêm :

§  Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa.

§  Sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ cung cấp cho các công trình xây dựng cơ bản trong địa bàn tỉnh.

§  Đầu tư xây dựng các dự án với quy mô từ nhỏ đến trung bình và kinh doanh bất động sản.


        MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU CHUYỂN ĐỔI

                                                                 Đơn vị: triệu đồng 

 

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

- Vốn điều lệ

16.000

20.000

24.000

- Doanh thu

90.000

110.000

130.000

- Lợi nhuận trước thuế

4.500

6.000

8.000

- Lợi nhuận sau thuế

3.375

4.500

6.000

- Lao động

 

 

 

- Thu nhập (1000đồng/người/tháng)

6,2

6,3

6,5

- Cổ tức dự kiến

16%

18%

20%


      Trên đây là một vài nét chính về định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2011 – 2013, đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/12/2011.


Online: 5 Lượt truy cập: 403435