8/1/2008 9: 21: 15 AM
 
You need to install Flash Player to view this video clip
  Hình ảnh tư liệu
Online: 2 Lượt truy cập: 374745