8/1/2008 9: 21: 15 AM
 
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 Banner5 Banner6 Banner7 Banner8 Banner9
  Giới thiệu
Thành tích và khen thưởng

-         Năm 2007 được Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng Bằng Khen theo Quyết định số  543/QĐ-BXD ngày 14/04/2008;

-         Năm 2008 được Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng Bằng Khen theo Quyết định số 376/QĐ-BXD ngày 17/04/2009;

-         Năm 2009 được UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể suất sắc.

Online: 5 Lượt truy cập: 403458